Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân
Báo cáo hội thảo thường niên lần 2

Báo cáo Hội thảo Xã hội Dân sự Thường niên Lần thứ 2

Báo cáo Hội thảo Xã hội Dân sự Thường niên Lần thứ 2 – Triết lý phát triển: Bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai.

Báo cáo Hội thảo Xã hội Dân sự Thường niên Lần thứ 2

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *