Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Tin tức

Hậu UPR: Cơ hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con người

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (The Universal Periodic Review – UPR) là một tiến trình trong đó tình hình nhân quyền của toàn bộ các thành viên Liên Hợp

Vận động xây dựng luật về hội và tiếp cận thông tin

Các tổ chức xã hội dân sự vận động xây dựng Luật về hội và Luật tiếp cận thông tin

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đã tổ chức một cuộc tọa đàm bàn về việc các tổ chức

Trao giải Báo chí đồng hành cùng phát triển 2013

Trao giải báo chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2013

Các bài báo đều tập trung vào mục tiêu phát triển, hướng tới con người, bàn về các vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm, về những cá

bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, thay mặt cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các cán bộ của Viện Nghiên cứu Xã

Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN

Sáng 2/2/2012 lần đầu tiên đại diện Bộ ngoại giao (MOFA) và Bộ lao động, thương binh và xã hội (MOLISA) đã chia sẻ thông tin về các cơ chế