Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân
Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

Chúng tôi xin cảm ơn những cá nhân đã tham gia vào trả lời bảng hỏi online cũng như đồng ý gặp nhóm nghiên cứu để trả lời phỏng vấn. Những câu chuyện về khó khăn và thuận lợi, niềm vui và nỗi buồn của họ đã giúp chúng tôi thấu hiểu về thực trạng cuộc sống hội ở Việt Nam. Chúng tôi biết mình có những hạn chế trong việc truyền tải những chia sẻ của họ, nhưng chúng tôi tin sự cởi mở của họ đã giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) và Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật cho nghiên cứu này. Xin khẳng định, quan điểm trong báo cáo này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) hay Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE).

Nhóm nghiên cứu
Lê Quang Bình
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trần Chung Châu,
Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Tuấn và Vũ Hồng Phong

Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *