Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân
Mời Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

Mời Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

Tuy xã hội dân sự đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu bên cạnh nhà nước và thị trường, thay đổi qua các thời kỳ khác

Hội & tự do hiệp hội

Cuốn sách này được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Đại sứ quán Ai-len. Cuốn sách được viết dựa trên quan điểm của các tác giả, không

Quyền tự do hiệp hội

Thông điệp của PPWG về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo Luật về Hội

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)1, thành lập 1999, là một mạng lưới mở với sự tham gia của hàng trăm cá nhân và tổ

Quyền tiếp cận thông tin

PPWG tham gia góp ý cho Bộ tư pháp về Luật tiếp cận thông tin

Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2014, Bộ tư pháp đã tổ chức tham vấn các Bộ, ban ngành và các tổ chức liên quan về dự thảo Luật

ABC về các quyền dân sự chính trị cơ bản

ABC về các quyền dân sự chính trị cơ bản

Cuốn sách này được thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua quỹ Tín thác Bắc Âu (Nordic Trust Fund). Cuốn sách được viết dựa

Hậu UPR: Cơ hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con người

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (The Universal Periodic Review – UPR) là một tiến trình trong đó tình hình nhân quyền của toàn bộ các thành viên Liên Hợp

Vận động xây dựng luật về hội và tiếp cận thông tin

Các tổ chức xã hội dân sự vận động xây dựng Luật về hội và Luật tiếp cận thông tin

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đã tổ chức một cuộc tọa đàm bàn về việc các tổ chức

Trao giải Báo chí đồng hành cùng phát triển 2013

Trao giải báo chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2013

Các bài báo đều tập trung vào mục tiêu phát triển, hướng tới con người, bàn về các vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm, về những cá

bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, thay mặt cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các cán bộ của Viện Nghiên cứu Xã

Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN

Sáng 2/2/2012 lần đầu tiên đại diện Bộ ngoại giao (MOFA) và Bộ lao động, thương binh và xã hội (MOLISA) đã chia sẻ thông tin về các cơ chế