PPWG

PPWG

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) thành lập năm 1999, là một mạng lưới bao gồm các tổ chức và giới chuyên môn – ví dụ như các nhà tài trợ, đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các nhà nghiên cứu – cùng trao đổi thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, thể chế dân chủ và xã hội dân sự. Nhóm PPWG chào đón và mong muốn làm việc cùng với tất cả những ai quan tâm, mong muốn đóng góp, và chia sẻ thông tin cho mục tiêu của PPWG.

PPWG đóng vai trò là nhóm đối tác, cung cấp những thông tin đầu vào cho Diễn đàn tư vấn Việt Nam (CDG) – một diễn đàn cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, được tổ chức hai lần mỗi năm, và hiện nay là Diễn đàn đối tác phát triển (Vietnam Development Partnership Forum – VDPF).

Sứ mệnh của PPWG là thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam. Những mục tiêu cụ thể của nhóm bao gồm:

  1. Tăng cường sự trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của PPWG.
  2. Vận động và thúc đẩy việc hình thành một môi trường cho phép người dân tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam.
  3. Điều phối thảo luận và tăng cường hiểu biết về kinh nghiệm tham gia của người dân, cũng như chia sẻ những bài học từ các bên khác nhau (gồm: nhà nước, xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà tài trợ).

Nếu bạn muốn nhận thông tin của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, bạn hãy gửi thư đến địa chỉ: ppwgvietnam@gmail.com. Hoặc để nhận thông tin của PPWG qua email, hãy vào địa chỉ sau và làm theo hướng dẫn https://groups.google.com/forum/#!forum/ppwg-vietnam.

Tin tức

HỘI THẢO XÃ HỘI DÂN SỰ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2: TRIẾT LÝ PHÁT
TRIỂN CHO TƯƠNG LAI VIỆT NAM

HỘI THẢO XÃ HỘI DÂN SỰ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2: TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI VIỆT NAM

07/08/2017

Tiếp nối thành công của hội thảo xã hội dân sự (XHDS) năm 2016, Ban tổ chức bao gồm đại diện của Nhóm Làm Việc Vì Sự Tham Gia Của Người Dân (PPWG), Không Gian Nhân Quyền (HRS), Liên Minh Hành Động Vì Công Bằng Và Sức Khỏe (PAHE), Nhóm Công Tác Vì Người Dân Tộc Thiểu Số (EMWG), Nhóm Quản Trị Và Cải Cách Hành Chính Công (GPAR), và Mạng Giới Và Phát Triển Cộng Đồng (GENCOMNET) đã tổ chức hội thảo xã hội dân sự thường niên lần thứ hai với tiêu đề “Triết lý phát triển: bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam”. Hội thảo thường niên lần 2, năm 2017


Mời viết bài tham luận - Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 2

Mời viết bài tham luận - Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 2

24/01/2017

Hội thảo thường niên lần thứ nhất về “Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa” đã được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016. Trong không gian dân sự đó những nhà nghiên cứu, giảng dạy và thực hành phát triển đã trao đổi thông tin, kiến thức về vai trò của XHDS trong mối quan hệ với nhà nước và thị trường. Tiếp nối thành công này, Ban tổ chức (bao gồm các cá nhân, tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự) quyết định mời các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tế và các chuyên gia tham gia viết bài và trình bày tham luận ở Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2017 với tiêu đề “Triết lý phát triển: bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam”. Ảnh Hội nghị xã hội dân sự thường niên lần 1, năm 2016


Kiến nghị Quốc hội chưa thông qua luật về Hội

Kiến nghị Quốc hội chưa thông qua luật về Hội

19/10/2016

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đề nghị Quốc hội CHƯA THÔNG QUA Luật về Hội trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV để tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi vì Dự thảo hiện tại (ngày 10 tháng 10 năm 2016) vẫn có những nội dung vi phạm quyền tự do hiệp hội của công dân được bảo vệ tại Điều 25 của Hiến pháp 2013, đi ngược lại xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, và có nguy cơ gây ra bất ổn xã hội vì những hoạt động hiệp hội bình thường của người dân có thể bị ngăn cấm. Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email ppwgvietnam@gmail.com