PPWG

PPWG

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) thành lập năm 1999, là một mạng lưới bao gồm các tổ chức và giới chuyên môn – ví dụ như các nhà tài trợ, đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các nhà nghiên cứu – cùng trao đổi thông tin và ý tưởng về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, thể chế dân chủ và xã hội dân sự. Nhóm PPWG chào đón và mong muốn làm việc cùng với tất cả những ai quan tâm, mong muốn đóng góp, và chia sẻ thông tin cho mục tiêu của PPWG.

PPWG đóng vai trò là nhóm đối tác, cung cấp những thông tin đầu vào cho Diễn đàn tư vấn Việt Nam (CDG) – một diễn đàn cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, được tổ chức hai lần mỗi năm, và hiện nay là Diễn đàn đối tác phát triển (Vietnam Development Partnership Forum – VDPF).

Sứ mệnh của PPWG là thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam. Những mục tiêu cụ thể của nhóm bao gồm:

  1. Tăng cường sự trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của PPWG.
  2. Vận động và thúc đẩy việc hình thành một môi trường cho phép người dân tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển và giảm nghèo tại Việt Nam.
  3. Điều phối thảo luận và tăng cường hiểu biết về kinh nghiệm tham gia của người dân, cũng như chia sẻ những bài học từ các bên khác nhau (gồm: nhà nước, xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà tài trợ).

Nếu bạn muốn nhận thông tin của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, bạn hãy gửi thư đến địa chỉ: ppwgvietnam@gmail.com. Hoặc để nhận thông tin của PPWG qua email, hãy vào địa chỉ sau và làm theo hướng dẫn https://groups.google.com/forum/#!forum/ppwg-vietnam.

Tin tức

Có Nên Vận Động Chính Sách?

Có Nên Vận Động Chính Sách?

25/08/2016

Câu hỏi "Có nên vận động chính sách?" đã được đưa ra để khơi mào cho cuộc thảo luận về căn nguyên tại sao các tổ chức xã hội dân sự hay các tổ chức phi chính phủ vận động chính sách. Quá trình vận động chính sách là quá trình trao đổi tri thức, huy động sự tham gia của cộng đồng và là sự va đập giữa các giá trị của các nhóm (lợi ích) khác nhau. Mỗi cuộc vận động là một sự chuyển động hướng đến sự tự do, bảo vệ lợi ích, hoặc góp phần xây dựng thể chế hay một cơ chế nào đó để bảo vệ quyền tự do của người dân. Tọa đàm Có nên vận động chính sách


Khảo Sát Quan Điểm Người Dân Về Dự Luật Về Hội

Khảo Sát Quan Điểm Người Dân Về Dự Luật Về Hội

06/05/2016

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đang thực hiện khảo sát quan điểm công chúng về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo luật về Hội. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để đưa tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, nhà báo, các tổ chức xã hội dân sự và bất kỳ cá nhân nào quan tâm.

Hội Thảo Xã Hội Dân Sự Thường Niên Năm 2016

Hội Thảo Xã Hội Dân Sự Thường Niên Năm 2016

09/05/2016

Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 1 đã được tổ chức trong hai ngày 14 -15/4/2016 tai Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của những người tham gia hội thảo. Ngay cả những người trong và ngoài nước không tham gia được cũng dành thời gian để tìm hiểu các tài liệu được sử dụng trong khuôn khổ hội thảo. Hội thảo XHDS lần 1 đã thành công trong việc tạo ra một không gian thảo luận tự do về các vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội dân sự Việt Nam hiện nay.


Mời
Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

Mời Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

23/12/2015

 Vai Trò Của Xã Hội Dân Sự Trong Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa Ở Việt NamTuy xã hội dân sự đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu bên cạnh nhà nước và thị trường, thay đổi qua các thời kỳ khác nhau, nhưng chưa được nghiên cứu, thảo luận một cách khoa học, thấu đáo. Chính vì vậy, Việt Nam đang thiếu một nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc nhằm định hướng phát triển cho xã hội dân sự trong quan hệ với nhà nước và thị trường. Do đó, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG), Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), và Mạng giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET) đồng tổ chức Hội thảo khoa học về “vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam”, dự kiến vào hai ngày 14-15 tháng 4 năm 2016.

Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email ppwgvietnam@gmail.com