HỘI THẢO XÃ HỘI DÂN SỰ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2: TRIẾT LÝ PHÁT
TRIỂN CHO TƯƠNG LAI VIỆT NAM

Tiếp nối thành công của hội thảo xã hội dân sự (XHDS) năm 2016, Ban tổ chức bao gồm đại diện của Nhóm Làm Việc Vì Sự Tham Gia Của Người Dân (PPWG), Không Gian Nhân Quyền (HRS), Liên Minh Hành Động Vì Công Bằng Và Sức Khỏe (PAHE), Nhóm Công Tác Vì Người Dân Tộc Thiểu Số (EMWG), Nhóm Quản Trị Và Cải Cách Hành Chính Công (GPAR), và Mạng Giới Và Phát Triển Cộng Đồng (GENCOMNET) đã tổ chức hội thảo xã hội dân sự thường niên lần thứ hai với tiêu đề “Triết lý phát triển: bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam”. Hội thảo thường niên lần 2, năm 2017

HỘI THẢO XÃ HỘI DÂN SỰ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2: TRIẾT LÝ PHÁT
TRIỂN CHO TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Mời viết bài tham luận - Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 2

Hội thảo thường niên lần thứ nhất về “Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa” đã được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016. Trong không gian dân sự đó những nhà nghiên cứu, giảng dạy và thực hành phát triển đã trao đổi thông tin, kiến thức về vai trò của XHDS trong mối quan hệ với nhà nước và thị trường. Tiếp nối thành công này, Ban tổ chức (bao gồm các cá nhân, tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự) quyết định mời các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tế và các chuyên gia tham gia viết bài và trình bày tham luận ở Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2017 với tiêu đề “Triết lý phát triển: bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam”. Ảnh Hội nghị xã hội dân sự thường niên lần 1, năm 2016

Mời viết bài tham luận - Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 2
Kiến nghị Quốc hội chưa thông qua luật về Hội

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đề nghị Quốc hội CHƯA THÔNG QUA Luật về Hội trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV để tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi vì Dự thảo hiện tại (ngày 10 tháng 10 năm 2016) vẫn có những nội dung vi phạm quyền tự do hiệp hội của công dân được bảo vệ tại Điều 25 của Hiến pháp 2013, đi ngược lại xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, và có nguy cơ gây ra bất ổn xã hội vì những hoạt động hiệp hội bình thường của người dân có thể bị ngăn cấm. Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Kiến nghị Quốc hội chưa thông qua luật về Hội
Có Nên Vận Động Chính Sách?

Câu hỏi "Có nên vận động chính sách?" đã được đưa ra để khơi mào cho cuộc thảo luận về căn nguyên tại sao các tổ chức xã hội dân sự hay các tổ chức phi chính phủ vận động chính sách. Quá trình vận động chính sách là quá trình trao đổi tri thức, huy động sự tham gia của cộng đồng và là sự va đập giữa các giá trị của các nhóm (lợi ích) khác nhau. Mỗi cuộc vận động là một sự chuyển động hướng đến sự tự do, bảo vệ lợi ích, hoặc góp phần xây dựng thể chế hay một cơ chế nào đó để bảo vệ quyền tự do của người dân. Tọa đàm Có nên vận động chính sách

Có Nên Vận Động Chính Sách?
Hội Thảo Xã Hội Dân Sự Thường Niên Năm 2016

Hội thảo xã hội dân sự thường niên lần 1 đã được tổ chức trong hai ngày 14 -15/4/2016 tai Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của những người tham gia hội thảo. Ngay cả những người trong và ngoài nước không tham gia được cũng dành thời gian để tìm hiểu các tài liệu được sử dụng trong khuôn khổ hội thảo. Hội thảo XHDS lần 1 đã thành công trong việc tạo ra một không gian thảo luận tự do về các vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội dân sự Việt Nam hiện nay.

Hội Thảo Xã Hội Dân Sự Thường Niên Năm 2016
Khảo Sát Quan Điểm Người Dân Về Dự Luật Về Hội

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đang thực hiện khảo sát quan điểm công chúng về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo luật về Hội. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để đưa tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, nhà báo, các tổ chức xã hội dân sự và bất kỳ cá nhân nào quan tâm.

Khảo Sát Quan Điểm Người Dân Về Dự Luật Về Hội
Mời
Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự

 Vai Trò Của Xã Hội Dân Sự Trong Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa Ở Việt NamTuy xã hội dân sự đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam từ lâu bên cạnh nhà nước và thị trường, thay đổi qua các thời kỳ khác nhau, nhưng chưa được nghiên cứu, thảo luận một cách khoa học, thấu đáo. Chính vì vậy, Việt Nam đang thiếu một nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc nhằm định hướng phát triển cho xã hội dân sự trong quan hệ với nhà nước và thị trường. Do đó, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG), Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), và Mạng giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET) đồng tổ chức Hội thảo khoa học về “vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam”, dự kiến vào hai ngày 14-15 tháng 4 năm 2016.

Mời
Viết Tham Luận Cho Hội Thảo Về Xã Hội Dân Sự
Thông điệp của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo Luật về Hội

Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)1, thành lập 1999, là một mạng lưới mở với sự tham gia của hàng trăm cá nhân và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Nhân dịp Dự thảo luật về Hội được đưa lên website của Bộ Nội Vụ (ngày 4/6/2015) để lấy ý kiến nhân dân, PPWG muốn bày tỏ một số ý kiến và thông điệp về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo luật này. Các ý kiến này là kết quả của quá trình tham vấn với khoảng 30 đại biểu là các chuyên gia về luật nhân quyền, chuyên gia xã hội dân sự, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, và các cá nhân quan tâm từ ngày 6/6 đến ngày 5/7/2015.

Thông điệp của Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân về quyền tự do hiệp hội và Dự thảo Luật về Hội
PPWG tham gia góp ý cho Bộ tư pháp về Luật tiếp cận thông tin

  Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2014, Bộ tư pháp đã tổ chức tham vấn các Bộ, ban ngành và các tổ chức liên quan về dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Đây là hoạt động triển khai quyền tiếp cận thông tin được ghi trong điều 25 Hiến pháp, và Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh sửa đổi cho năm 2015-2016. Hội thảo tập trung thảo luận về phạm vi thông tin được tiếp cận và hạn chế tiếp cận. Nguyên thứ trưởng Bộ tư pháp Hoàng Thế Liên chủ trì Hội thảo. 

PPWG tham gia góp ý cho Bộ tư pháp về Luật tiếp cận thông tin
Hậu UPR: Cơ hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con người

Ngày 19/8/2014, tại khách sạn Melia Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Các cam kết của chính phủ Việt Nam trong kỳ kiểm điểm nhân quyền 2014 và ý nghĩa đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam” được tổ chức bởi 4 mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (CIFPEN, PPWG, GPAR, GENCOMNET). Hội thảo nhằm nhìn lại tiến trình Việt Nam tham gia các kỳ kiểm điểm nhân quyền (UPR) và sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (NGOs). 70 người tham dự đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan báo chí, truyền hình đã thảo luận về ý nghĩa của các khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận đối với hoạt động của NGOs, cũng như cơ hội hợp tác giữa các NGOs với nhau, giữa NGOs và chính phủ trong việc thực thi các cam kết của Việt Nam.

Hậu UPR: Cơ hội hợp tác cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Chính phủ vì quyền con người
Các tổ chức xã hội dân sự vận động xây dựng Luật về hội và Luật tiếp cận thông tin

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) đã tổ chức một cuộc tọa đàm bàn về việc các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) tham gia vào quá trình xây dựng Luật về hội và Luật tiếp cận thông tin. Đây là cuộc họp đầu tiên, khởi động cho tiến trình với sự tham gia của 45 đại biểu đến từ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế, các trường đại học, các tổ chức Liên hợp quốc, các đối tác phát triển, và cơ quan báo chí.

Các tổ chức xã hội dân sự vận động xây dựng Luật về hội và Luật tiếp cận thông tin
Trao giải báo chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2013

 Các bài báo đều tập trung vào mục tiêu phát triển, hướng tới con người, bàn về các vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm, về những cá nhân và tổ chức đang hoạt động vì mục tiêu phát triển, và sự phản ứng tích cực của cộng đồng v.v.

Trao giải báo chí Đồng Hành Cùng Phát Triển 2013
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự

 Ngày 29 tháng 03 năm 2013, thay mặt cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các cán bộ của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE, bà Ngô Thu Hà ( phó giám đốc trung tâm CEPEW), bà Phạm Kim Ngọc ( Giám đốc trung tâm CGFED), bà Nguyễn Hồng Oanh ( Giám đốc trung tâm IDEA) đã đệ trình 3 bản kiến nghị cho sửa đổi Hiến pháp 1992 lên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Văn phòng Quốc hội, số 37 Hùng Vương, Hà Nội. 3 bản dự thảo đã được Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật- Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý tiến nhận.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự
Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN

 Sáng 2/2/2012 lần đầu tiên đại diện Bộ ngoại giao (MOFA) và Bộ lao động, thương binh và xã hội (MOLISA) đã chia sẻ thông tin về các cơ chế thúc đẩy quyền con người như Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) với 65 đại diện của các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ và mạng lưới xã hội dân sự. Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn xây dựng một cơ chế chính thức và thường kỳ để chia sẻ thông tin và hợp tác trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân. Cuộc họp này được đồng tổ chức bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG).

Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ hợp tác xây dựng cộng đồng ASEAN

 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) và Nhóm Công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) phối hợp tổ chức buổi “Chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.” Mục đích của cuộc họp nhằm tạo điều kiện để đại diện các cơ quan phụ trách một số lĩnh vực hợp tác trong ASEAN của chính phủ Việt Nam và đại diện các tổ chức nhân dân và các tổ chức phi chính phủ trao đổi những thông tin cập nhật về tình hình hợp tác ASEAN; thảo luận về các cơ chế như Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF), Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR), Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) và Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (ADHR) và cơ hội hợp tác và sự tham gia của các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN.